خرید اشتراک وبسایت مجری رسانه

با خرید اشتراک به تمامی مطالب سایت دسترسی داشته باشید

دوره سه ماهه

3,000,000.00 ﷼
خرید اشتراک برای سه ماه

دوره شش ماهه

6,000,000.00 ﷼
خرید اشتراک برای شش ماه

اشتراک یکساله

0.00 ﷼

and then 10,000,000.00 ﷼ every 365 روز

خرید اشتراک برای یکسال

یه روزه

81,000,000.00 ﷼

بعد از 1 روز منقضی می شود